Att söka sin bakgrund

Att söka sin bakgrund
För mig gav släktforskningen ny kunskap om min bakgrund, och mitt ursprung. Jag vet inte varför det kändes så viktigt att börja, men jag hade ingen kunskap om mitt förflutna, då min uppväxt var hos mina morföräldrar. Under tiden jag höll på med släktforskning, fick jag ny kunskap om människor jag tidigare inte visste fanns. Vi kunde dela vår historia mellan oss, och jag fick möjlighet att besöka min släktgård i Kitte som ligger i närheten av Bergsjö. Här hade min farfars far bott och min farfar växt upp. Det var en fantastisk känsla att få stå där på gården, som fortfarande ägs av en Ahlgren. Släktforskningen gav mig även kunskap om släkt som emigrerat. Efter en tid lyckades jag knyta kontakt med ättlingar efter min farfars fars bror, som flyttat till Amerika 1905. De hade kunskaper om att de hade Svenska ättlingar, och försökt söka sin historia, utan att lyckas. Vilken känsla det var att få dela med sig av den!

Gård i Västra Skedvi - vykort genom Svenska Turistföreningen. Foto: A. Karlsson (Sverigebilder)

Gård i Västra Skedvi – vykort genom Svenska Turistföreningen. Foto: A. Karlsson (Sverigebilder)

Mitt ursprung, ja så långt jag kunnat hitta i husförhörsböckerna, är den från Västra Skedvi i Västmanland. Jag har kunnat spårat en Pähr Nilsson, född 1670 med hustru Anna Olsdotter, född 1673 i Alvesta, tillhörande min släkt. Här är vigseln mellan paret som skedde den 18 oktober 1696 i Västra Skedvi.

Brudfolk - Pähr Nilsson gifter sig med Anna Olsdotter den 18 okt. 1696

Brudfolk – Pähr Nilsson gifter sig med Anna Olsdotter den 18 okt. 1696

För att hitta släktinformation använder mig av:
Riksarkivets digitala forskarsal, http://sok.riksarkivet.se/
Ancestry http://www.ancestry.se/
My Heritage http://www.myheritage.se/FP/Company/login-to-myheritage.php

För att söka information om gravar, kan man använda sig av:
http://www.findagrave.com/
http://www.svenskagravar.se/
http://www.finngraven.se/

När du behöver professionell hjälp, kan jag rekommendera:
http://mittslakttrad.nu/

Gammal grav på Skedvi Kyrkogård - 1712

Gammal grav på Skedvi Kyrkogård – 1712