Pehr Nilsson 1735-1773

Familj Pehr Nilsson (Yrke: Dräng, Bonde)
Pehr (Per) Nilsson född 4 januari 1735 i Skedvi by – död 5 september 1773 i Västra Skedvi.
Hustrun Catharina Olofsdotter (Carin)(Olsdotter) född 25 februari 1735 i Alvesta – död 26 juni 1787 i Västra Skedvi.
Får barnen:
Chierstin (Christina) Persdotter f.1759-11-04 – d.1841-03-31
Caisja (Carin, Catharina) Persdotter f.1762-05-23  – d.1839-05-02
Petter (Peter, Per) Person f.1765-01-13 – d.1849-03-08
Olof Person Ahlgren f.1767-11-13 – d.1825-09-24 (Anfader)
Nils Person f.1771-03-29 – d.1778-05-29

1758-10-08 – Drängen Pehr Nilsson uti Schedvi by och pigan Carin Olofsdotter i prästgården gifter sig.

1746-1774 sid 14, 3:e Rota, Skjäve by – Per Nilsson är noterad med hustrun Carin Olsdotter samt Jan Ers Enka Carin Ersdotter.

1766-1774 8:e roten Skedvi By sid 53 –  Per Nilsson är noterad med familjen Carin Olsdotter f.1735-02-25, dotter Carin f.1762-05-23, sonen Petter f.1765-01-13, sonen Olof f.1767-11-13 samt sonen Nils f.1771-03-29. Även Svärmor Enkan Carin Ersdotter f. 1709, dotter Chierstin f.1759-11-04 är medskriven.

1766-1774 sid 50, 7:e roten Sjedvi by –  Per Nilsson – död 1773-09-05 är noterad med familjen Catharina Olsdotter f.1735-02-25 – sammanvigda 1758, Sv:moder: Jan Ers. Ea. Cath: Ersdotter f.1708 (alt 1709)-12-03 – noterad död 1713-06-01 men måste vara 1773-06-01, dotter Christina f.1759-11-04, dotter Catharina f.1762-05-23 – börjat läsa 1771, sonen Peter f.1765-01-13 – börjat läsa 1772, sonen Olof f.1767-11-13 samt sonen Nils f.1771-03-29.

Per Nilsson avlider den 5 september 1773, endast 38 år, 7 månader och 21 dagar gammal i lunginflammation. Texten ur dödboken har jag fått hjälp med att tyda:
D: 5 Sept [Döde] S:D [7 Sept] [Begrafne] Begrofs äfwen Per Nilsson i Sjedevi. Född ibid. 1735 d: 4 Januarii. Fadren war Nils Persson ibid: och modren Christina Larsdotter. Har fåt Christelig uppfostran och underwisning i de angelägnaste Christendomsstycken. Har tidigt blifwit faderlös. Uppwäxt hemma hos sina föräldrar, till dess han begaf sig [i] ächtenskap, som skedde d:7 Oct[obe]r 1758, med sin nu i sorg qwarl[ämnade] Enka Catharina Olsd[otte]r född i Alfwesta. Haft med henne 5 barn 3 Söner och 2 döttrar, som ännu allesammans lefwa. Warit en rätt beskedl[ig] stilla flitig man, hwilken sit hus wäl föreståt. Warit i synnerhet de 2 sista åren rätt sjuklig och har han i synnerhet warit beswärad af swagt bröst och ande täppa. Här till stötte sedan förl[ed]ne wårtid den swåra rötfeber, hwilken wäl han tyktes öfwerwinna dock så at han från den tiden näppel[igen] haft någon hälso- dag, hwarföre ock han ej slutel[ige]n kunde motstå dödsens wälde då äntel[ige]n den gångbara Rödsoten tillstötte ehuru den då och då af de brukel[iga] Läkemedel syntes mildras. Beredde sig Christel[ige]n till döden. Communice- rade på sotesängen sista g[ånge]n d: 1 Sept och dog d: 5 Sept kl[ockan] 11 om aftonen i åldren 38 [år] 7 [månader] 21 [dagar] Rödsot [Sjukdom]

Ur Västra Skedvi dödbok 1773

Ur Västra Skedvi dödbok 1773

1775-1794 sid 85, Sjedvi –  Bonden Per Nils Enka Cath. Olsdotter f.1735-02-25 i Alfvesta, gift 1758. Dottern Christ. Persdotter f.1759-11-04 ”här”, gift 1781 till folio 90. Dottern Catharina f.1762-05-23 ”här”, läser uti bok 1771 vår, 1782 till folio 67. Sonen Peter f.1765-01-13 ”här”, läser uti bok 1772 vår. Sonen Olof f.1767-11-13 ”här”, läser uti bok 1775 vår, 1784 till folio 87. Sonen Nils f.1771-03-29, Död 1778-05-22.

1775-1794 sid 93, Skedvi, del 2: Per Nilssons Enka Cath. Olsdotter f.1735-02-25 i Alfvesta, gift 1758, Enka 1773-09-05, Död 1787 d. 26 Juni.

1775-1813 – 1787 – Framl: Per Nilssons Enka i Skedvi Cath: Olofsdotter. Född i alfvesta 1735-2-25. Fadr: Olof Nilson. Modr: Cath: Ericsdotter. Gift d:8 Oct 1758 med sin år 1773-9-5 afledne man  Per Nilson i Skedvi. Haf 5 barn; 3 söner och 2 döttrar; af hvilka en son är död. Upförande: Beskedligt. Sjukdom: Varit mot 2 år besvärs av magplågor, hvilken sjukdom alt mer och mer tilltagit, så at hon de sista veckorna varit sängliggande. Dödsdag och ort: Död 26 junii vid 5 om morgonen. Begrafningsdag:  d.28 Junii på en soknedag.

Catharina Olofsdotter avlider den 26 juni 1787, endast 52 år, 3 månader och 18 dagar gammal. Hon hade haft magproblem de senaste 2 åren, och i slutet blev hon sängliggande hela tiden enligt dödboken.