Pähr Nilsson 1670-1731

Familj Pähr Nilsson
Pähr Nilsson – föddes i september-oktober 1670 i Västra Skedvi, Västmanland. Han är 26 år gammal då han gifter sig den 18 oktober 1696 med den då 23 åriga Anna Olsdotter – född i april-maj 1673 i Alvesta, Västmanland. Pähr Nilsson avlider den 17 januari 1731 i Västra Skedvi, Västmanland, 60 år och 4 månader gammal. Anna Olsdotter avlider av ålderdomssvaghet den 27 februari 1743 i Västra Skedvi, Västmanland, 70 år gammal och 2 månader när (enligt dödboken).

Brudfolk den 18 oktober 1696 - Pähr Nilsson i Skedvi och pigan Anna Olsdotter i Alfvesta.

Brudfolk den 18 oktober 1696 – Pähr Nilsson i Skedvi och pigan Anna Olsdotter i Alfvesta.

Barnen i familjen är:
Dottern Karin Pärsdotter född den 27 november 1697 i Skedvi. Karin finns inte noterad längre i husförhörsboken för 1723, så hon har troligtvis avlidit eller bildat egen familj. Dödbok saknas och börjar först 1729. Kanske är det ändå så att hon bildat familj med Nils Ersson från Tålbo.

Jag har funnit intressant information från en annan släktforskare (Kjell och Sten Andrés släktsida och då med paret Hilmer Karlsson och Elin Larsson) som menar att Karin Pehrsdotter bildade familj med Nils Ersson, född 1686-03-07 i Tålbo – Västra Skedvi, död 1729-11-30 i Västra Skedvi.

De skriver: ”Husförhören från Västra Skedvi i början av 1700-talet är svårlästa och ganska ofullständiga. De innehåller knappast några födelseuppgifter, barn anges bara om de deltar i förhören och kvinnor saknar fadersnamn, etc. Genom att plocka ihop uppgifter från ett tiotal separata förhör från 1704 – 1737, och jämföra med uppgifter från födelse-, döds- och vigselböcker går det dock att få en klarare bild av Nils Ersson och hans båda familjer.

Sonen Hans födelseuppgifter (född 1727-02-24, död 1792-02-28) anger att hans far var ”Nils Ersson i Tåhlbo”. I husförhören från början av 1700-talet kan man i Tåhlbo hitta Nils Ersson med en hustru Karin, samt Nils föräldrar och syskon. Karin har dock två helt olika födelsedatum (1688 och 1697) på de två ställen några sådana uppgifter anges, och via vigsel- och dödsböckerna går det att se att Nils var gift två gånger och att båda hustrurna hette Karin, samt att Hans mor måste ha varit den andra av dem. Hans nämns dock aldrig i husförhören.

Nils första hustru var Karin Andersdotter som dog sommaren 1722. I december samma år gifte Nils om sig med denna Karin Persdotter som var ”piga i Skiedvi”.

I husförhöret från 1727 står det ”dödt” efter Nils namn, men han påträffas i dödsboken först 1729. I det efterföljande husförhöret från 1737 är Karin försvunnen, och i dödsboken för det året finner man att ”Nils Erssons Enka i Tåhlbo” dog av ”Lüngsoot 39 åhr 3 månader och 14 dagar gammal”. Om man räknar bakåt, skulle denna åldersuppgift betyda att hon var född i början av januari 1698. Någon Karin född i Västra Skedvi i januari 1698 finns dock inte, den närmaste är född i slutet av november 1697. Övriga fakta, som födelseby ( = ”piga i Skedvi”), faderns namn och omnämnandet av födelseåret 1697 i husförhöret från 1727 stämmer också bättre med detta födelsedatum. Alternativet är att hon kom från någon annan församling.

Sonen Anders från första äktenskapet gifte sig senare samma år och tog över i Tålbo efter föräldrarna. Sonen Hans Nilsson flyttade sedermera till Viby i Arboga socken. Han bildar familj med Lisa Persdotter (född 1744-03-1x (döpt den 15:e), hon avlider 1772-12-08) Hans Nilsson avlider 1792-02-28. Familjen får barnen Catharina f.1761-12-04, Per f.1765-06-16, Christina f.1767-11-04 (1767-10-03?), Brita f.1770, Anders f.1772-02-11. Hans Nilsson bildar ny familj med Catharina Ersdotter f.1748-07-13 (avlider 1791). De får barnen Erik f.1774-11-xx, Maria f.1776-11-01, Maria f.1778-05-27, Anna f.1779-07-01, Johannes f.1781-01-12, Margareta f.1782-09-06, Brita f.1785-02-10.”

Egen notering: Här beskrivs inget om sonen Peder/Per (Namn är troligtvis Per Nilsson) som föds i Tålbo 1724-01-05, som också borde vara Karin Pehrsdotters barn tillsammans med maken Nils Ersson.


Sonen Nils Pärsson föds den 23 oktober 1704 i Skedvi. Han avlider den 16 april 1740 i Skedvi. (Anfader)


Dottern Ingrid Pärsdotter föds den 5 april 1707 i Skedvi. Har inte kunnat följa henne.


Sonen Pähr Pärsson föds den 22 september 1711 i Skedvi. Har inte kunnat följa honom.


Tvillingarna Olüf Pärsson och Lars Pärsson som föds den 18 mars 1715 och den 19 mars 1715 i Skedvi. Jag har inte kunnat följa dem vidare i böckerna.

Västra Skedvi - SE/ULA/11748/A I/1 (1704-1739), sida 110 - år 1727

Västra Skedvi – SE/ULA/11748/A I/1 (1704-1739), sida 110 – år 1727

Familjen består 1927 av:
Pähr Nilsson 1670 – noterad som död.
Hustrun Anna 1673
Barnen:
Nils Pärsson 1704, gift Kerstin
Pähr, migr. 1711
Olof 1715
Lars, migr. 1715
Ingri, Dotter, migr. 1707 (Ingrid)

Om förkortningen ”migr.” betyder att de migrerat, finns i så fall endast Nils Pärsson och Olof Pärsson kvar här i Skedvi. Jag hittar ingen anteckning om vart barnen skall ha migrerat. Pähr Nilsson är noterad död i Skedvi för 1727. Nästa år i husförhörsboken är 1739 för Skedvi, och jag finner en Pähr Nilsson i Skedvi,i dödboken för 1731, vilken kan vara rätt person. Jag finner även en hustru Anna till Pähr Nilsson i dödboken 1743, vilket gör att jag tror att detta är rätt personer. Sonen Nils Pärsson (som är min anfader) gifter sig med Kerstin Larsdotter f.1708-12-04 i Västra Skedvi.

Pähr Nilsson avlider den 17 januari 1731 i Skedvi by, 60 år och 4 månader

Pähr Nilsson i Skedvi, död 17 januari 1731

Pähr Nilsson i Skedvi, död 17 januari 1731

Hustrun Anna Olsdotter avlider i Skedvi by den 27 februari 1743, 70 år gammal på 2 månader när.

Anna Olsdotter, död 27 februari 1743

Anna Olsdotter, död 27 februari 1743

I mantalslängder som finns för Västra Skedvi mellan 1651-1820, kan man följa de bosatta i Västra Skedvi. Då Pähr Nilsson borde ha en far med namnet Nils, misstänker jag att en Nills Larsson i Skedvi by kan vara fadern.
Västra Skedvi-Nills Larsson 1666
Mantalslängden 1666 från Västra Skedvi.

I Skedvi by finns Nills Larsson som kan vara Pähr Nilssons far. Kolumnerna ger informationen Bönder 1, Hustrur 1, Dräng 1, Piga 1, Summa 4. 1670 då Pähr föds är mantalslängden brännskadad, men 1671 kan man utläsa: Bönder 1, Hustrur 1, Söner 1, Dräng 1, Piga 1, Summa 5. Så det verkar troligt att detta stämmer.